ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

ಮನುಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ನಾಗರಿಕತೆಯ ಆಗಮನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

अपनी भाषा में पोस्ट देखने के लिए भाषा का चयन करें | Select Language to view all books in your language :
अपनी भाषा में पोस्ट देखने के लिए भाषा का चयन करें | Select Language to view all books in your language :
अपनी भाषा में पोस्ट देखने के लिए भाषा का चयन करें | Select Language to view all text books in your language :

सभी भाषाओं में नवीनतम पोस्ट | Latest posts from all the languages

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  ಭಾರತವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
  ಭಾರತವಾಣಿ ವಿಂಡೋಸ್‌ ಆ್ಯಪ್‌
Skip to Main Content