ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಮಂದಾಕಿನಿ: ಶ್ರೀ ದೇವುಡು ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಮಂದಾಕಿನಿ: ಮಾಟ ಮಂತ್ರ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಮಂದಾಕಿನಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ಹಬ್ಬಗಳು

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಮಂದಾಕಿನಿ: ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಮಂದಾಕಿನಿ: ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ವಚನದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ರಚನೆ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಮಂದಾಕಿನಿ: ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಮಂದಾಕಿನಿ: ಆಧುನಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು – ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಮಂದಾಕಿನಿ: ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಮಂದಾಕಿನಿ: ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಮಂದಾಕಿನಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಿರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಮಂದಾಕಿನಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಮಗ್ಗ ಉದ್ಯಮ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಮಂದಾಕಿನಿ: ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  ಭಾರತವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
  ಭಾರತವಾಣಿ ವಿಂಡೋಸ್‌ ಆ್ಯಪ್‌