ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

ಭಾರತವಾಣಿ : ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು (ಪಠ್ಯ, ಶ್ರವ್ಯ, ಚಿತ್ರ, ವಿಡಿಯೋ) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೇ ಭಾರತವಾಣಿ ಯೋಜನೆ. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ಪಂದನಶೀಲ ವಿನ್ಯಾಸಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ; ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

IT Tools

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  ಭಾರತವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
  ಭಾರತವಾಣಿ ವಿಂಡೋಸ್‌ ಆ್ಯಪ್‌